Last Downloaded Haryanavi Songs

Kahathi Ho Ke (Raj Kishan)Ham Bat Dekh Kai (Bhagat Ram Nivas)Comantry (Rajender Kharkiya)Bevasar Ki Dhal (Raj Kishan)Tera Patya Konya (Bhagat Ram Nivas)Bhumandal Me Nam Tera (Rajender Kharkiya)Saowe Sai (Raj Kishan)Lilo Jamana (Rajender Kharkiya)Chahe Le Le Kasum (Rajender Kharkiya)Tannai Ek Pahar Kee (Bhagat Ram Nivas)Thare Darshan Kar Ke (Bhagat Ram Nivas)Ultee Ganga Phad (Karampal)Kon Kade Tai (Raj Kishan)Mai Kyo (Raj Kishan)Tham Pati Ka (Rajender Kharkiya)Too Dhyan Hari Me (Bhagat Ram Nivas)Lage Krishan Bhog (Bhagat Ram Nivas)Lakh Rupaye Ki Sadhi Ka Tanei (Rajender Kharkiya)Too Pooja Path (Bhagat Ram Nivas)Kahiyo Us Naotaki (Bhagat Ram Nivas)