Last Downloaded Kashmiri Songs

Yan Aadan Yaar Beshamai (Various)Meha Kaer Tchaey Kith Posh Dasvaanai (Habba Khatoon)Raah Bakshtam Saen Parvardigaro (Habba Khatoon)Pyaar Chhum Nyandir Yiwaan (Various)Myaani Yaaro Wandiyo Jaan (Vijay Malla)Aki Lati Yeeheim (Habba Khatoon)Ganeemat-e-sham-e-gam, Rozyaa Na Rozyaa (Various)Sufiyana Mauseequee (Habba Khatoon)Dil Agar Pos, Zulfi Kis Jaalas Manz Maklaawtan (Various)Chalayam Mas Dil Me Taamas Shar (Vijay Malla)Gari Draam Kemi Taam Draaye Lo Lo (Surinder Kaur)Mastaan Dil Karaaro Dil He (Raj Begum)Kaensi Maa Raevin Shurey Paan (Habba Khatoon)Suli Fuli Kulyen Kun (Vijay Malla)Tchi Yiwaan Roshi Chhukh (Kailash Mehra)Dimyo Dilaas Gandiyo Walaas (Kailash Mehra)Bal Pyaras Ashmudam (Ghulam Hassan Sofi)Yeti Saeri Madan Waar (Various)Roz Tum Te Boz Tum Ha Ha Walo (Vijay Malla)Karai Saadho (Habba Khatoon)