Last Downloaded Kashmiri Songs

Dil Agar Pos, Zulfi Kis Jaalas Manz Maklaawtan (Various)Tarakh Maal Ti Chyaen (Vijay Malla)Yaaro Be Pheeras Yaarbalan (Arti Tiku)Meha Kaer Tchaey Kith Posh Dasvaanai (Habba Khatoon)Bal Pyaras Ashmudam (Ghulam Hassan Sofi)Lalas Wantai Chhu Sawaal (Asha Bhosle)Myaani Yaaro Wandiyo Jaan (Vijay Malla)Sufiyana Mauseequee (Habba Khatoon)Tchi Yiwaan Roshi Chhukh (Kailash Mehra)Karai Saadho (Habba Khatoon)Aki Lati Yeeheim (Habba Khatoon)Yeti Saeri Madan Waar (Various)Suli Fuli Kulyen Kun (Vijay Malla)Tchoor Tcholhum Yaa Wani Tchoor Lo Lo (Kailash Mehra)Pyari Pyari Aakho (Raj Begum)Kya Rozi, Pardan Tchhayee Tchhayee (Kailash Mehra)Matai Chhus Be Wuchhan Chanai Watas (Kailash Mehra)Dimyo Dilaas Gandiyo Walaas (Kailash Mehra)Kath Gayi Zayi (Various)Mastaan Dil Karaaro Dil He (Raj Begum)