Last Downloaded Sindhi Songs

Ghoriya Pai Ghor (Bhagwanti Navani)Ayo Dinh Sabhago (Bhagwanti Navani)Tunja Dukh Vandyalhi (Various)Aise Chup Hai Key (Mahesh Chander)Bera Bane (Bhagwanti Navani)Lurah Manjhan (Bhagwanti Navani)Meri Bahon Pey (Mahesh Chander)Muhinja More Laada (Bhagwanti Navani)Tohanjo Qurb Aen Kachahri Bhali (Ghulam Hussain Umrani)Sare Tan Salaam (Bhagwanti Navani)Saki Saki (Ghulam Hussain Umrani)Dindo Amiri Ya (Bhagwanti Navani)Motar Te Chadi Ayo (Bhagwanti Navani)Lado Ladi Aanindo (Kamla Keswani)Lada Ladi Ghar (Bhagwanti Navani)Bejal Ain Sorath (Bhagwanti Navani)Jagi Jadu Laahe (Bhagwanti Navani)Gilla Kaam (Bhagwanti Navani)Pathar Jehre Sajan (Ghulam Hussain Umrani)Jhoole Lal (Bhagwanti Navani)